Dyslexie a výuka cizích jazyků

Jako lektorka angličtiny se specializuji na výuku dětí se specifickými potřebami učení a chování. Mezi moje studenty patří i žáci a studenti s dyslexií. Při tvorbě pracovních listů, textů a dalších materiálů dodržuji několik základních pravidel, která malým i větším studentům s dyslexií usnadní čtení a osvojování si cizího jazyka. Tato pravidla jsem pro čtenáře shrnula v dnešním článku.

Font písma

Při tvorbě pracovních listů a dalších materiálů pro dyslektiky používám bezpatkové písmo (Comic Sans, Arial, Verdana apod.). Pro domácí i komerční využití si také můžete pořídit tzv. dyslektický font: https://www.dyslexiefont.com/

Velikost písma

Vyhovující velikost písma musím na začátku spolupráce vyzkoušet, protože každému vyhovuje něco jiného, jako optimální se jeví velikost 12-14. Dětem říkám, aby mi text psaly ve velikosti, která vyhovuje jim. Pokud mi dokument posílají elektronicky, upravím si potom velikost pro svoje čtení sama. Pokud mi ho tisknou, požádám je, aby před vytištěním písmo zmenšily na velikost 11 – 12.

Řádkování a odstavce

Nejčastěji volím minimálně 1,5 řádkování a nepoužívám podtrhávání tam, kde by došlo k průpletu spodních délek písmen s podtržením. U některých studentů se osvědčuje dvojité řádkování, protože jim potom zbývá více volného prostoru pro psaní vlastních poznámek. Pokud je text delší, mezi jednotlivými odstavci vynechávám jeden řádek. Lidé s dyslexií dávají také přednost kratším odstavcům.

Klíčová slova

Určité gramatické jevy vyznačuji tučně, popř. zvolím jinou barvu písma, ale osobně v textech nepoužívám kurzívu.

Barva papíru a pozadí

Dávám přednost matnému papíru před lesklým. Někdy je tedy potřeba text z učebnice vytištěné na lesklém papíru překopírovat na papír matný. Často také usnadní čtení volba jiného barevného pozadí než je bílé. Jako optimální se jeví světlé pastelové barvy (okrová, béžová a další podobné tóny). I zde je vhodné vyzkoušet, co vyhovuje nejvíce. Méně často pracuji s barvou písma, s úspěchem ověřený mám zatím tmavě šedý inkoust, který v některých případech používám místo inkoustu černého.

Orientace v textu

Při vlastním čtení usnadňuje orientaci v textu používání pravítek, záložek, posuvníků, kdy si student zobrazuje přímo jen ten text, který právě čte a zakrývá si zbytek. Speciální záložku lze zakoupit nebo vyrobit doma.

Rozsah zadání

Je vhodnější kratší zadání. Vyhýbám se používání složitých souvětí. Pokud úkol vyžaduje splnění několika aktivit je lepší zadání rozfázovat na jednotlivé kroky a dostat se k cíli postupně.

Délka slov

Víceslabičná, obtížně vyslovitelná a neznámá slova bývají pro studenty s dyslexií komplikovaná. Vybírám proto kratší synonyma, problematická slova označím nebo z nich vytvořím přehled, přečtu před vlastním čtením sama a teprve potom se studentem.

Krátký text

Pro četbu volím kratší texty, delší si pak sama upravím tak, že je zkrátím. Souvětí rozdělím na několik kratších jednoduchých vět. Nepřehledný text rozdělím na více bloků, kdy se snažím dodržet pravidlo, že jeden blok – odstavec vyjadřuje jednu zásadní myšlenku.

Pokud vás problematika přípravy materiálů zaujala, máte další doplňující dotazy, vlastní postřehy, budu ráda, když mi napíšete na: info@anglicky-zapisnik.cz

 Pro sdílení zkušeností slouží FB skupina Jazyková výuka dětí se SPU, do které se můžete přidat.

Další články

blog
Radka Ketnerová

NUDNÁ HODINA, NEBO JE TO JINAK?

Určitě jste se už i vy někdy dozvěděli, že je vámi s pečlivostí připravená hodina nuda, otrava, popř. něco mnohem horšího. Dokonce, i to nejmilejší

Read More »