NUDNÁ HODINA, NEBO JE TO JINAK?

Určitě jste se už i vy někdy dozvěděli, že je vámi s pečlivostí připravená hodina nuda, otrava, popř. něco mnohem horšího. Dokonce, i to nejmilejší a nejvzornější dítě prostě někdy nemá na naplánovanou výuku náladu. Je také dobré si uvědomit, že k určitým fázím dětství opozice a vzdor prostě patří. Stejně tak i celkové rodinné klima a případné náročné životní situace ovlivňují chování a jednání jednotlivců a zejména pak dětí. Je proto dobré znát alespoň rámcově rodinnou situaci. Vědět, s kým z rodičů svých žáků lze komunikovat a řešit případné problémy.

Jazykovým lektorům nezbývá, než se přes takovou životní etapu spolu se studentem dostat. Záměrně nepíši přenést, protože někdy to úplně jednoduché není. Odměnou nám potom často je mnohem pevnější a trvalejší vztah založený na důvěře, vzájemné toleranci a pochopení.

Pokud se vám ovšem stává, že dítě reaguje na hodiny opakovaně negativně, je vhodné se zamyslet nad celkovou koncepcí hodin a jednotlivými výukovými plány. Můžete se zeptat, co dítěti na vašich hodinách nesedí, co by udělalo jinak. A následně potom provést celkovou revizi. Děti mají někdy výborné nápady, které lze snadno zařadit a hodinu tím oživit.

Pracuji online s několika malými studenty, kteří rádi ovládají PC. Takže třeba nechám je, aby mi nasdíleli písničku a oni sami ji potom zastavují, podle toho, kde mají potřebu ji komentovat, na něco se mě chtějí zeptat atd.

Pokud se však ani po korektuře celková atmosféra a průběh hodin nelepší, může být problém úplně někde jinde. Možná trpí váš žák ODD (Oppositional Defiant Disorder), tj. poruchou opozičního vzdoru.

Projevy ODD

  • často se přestává kontrolovat
  • je impulzivní
  • lze se jej velmi snadno dotknout nebo ho rozčílit
  • je velmi často podrážděný, nepřátelský a odmítavý
  • často se s dospělými dohaduje, nesouhlasí s nimi
  • odmítavě se staví k pravidlům a nařízením
  • záměrně ostatní obtěžuje, vyrušuje a provokuje
  • ze svých chyb a nevhodného chování obviňuje ostatní
  • je často zlomyslný a mstivý

V online výuce se vám tak může stát, že se váš malý klient náhle z hodiny odpojí nebo alespoň vypne kameru. Nerespektuje zadaný úkol např. skupinovou práci v breakout roomu, do hodiny zasahuje nevhodnými komentáři rozesílanými v chatu, ničí a maže práci ostatních. Odmítá se zapojit do aktivit, při opravě chyb popírá, že by se chyby dopustil, tvrdí, že mu byla látka takto chybně vysvětlena apod.

Existují tři formy ODD: lehká, střední a těžká. Pokud má žák diagnostikovanou lehkou formu, obvykle jsou projevy patrné pouze v rodině a jinde již zjevné nejsou. Platí však, že čím těžší forma, tím patrnější je pak porucha v každodenním životě dítěte (škola, volnočasové aktivity, sociální kontakty s vrstevníky apod.).

Některé děti s ODD mohou zároveň trpět ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), poruchami učení, depresemi apod. Diagnózu vždy stanovuje odborník. Má-li dítě diagnostikovanou ODD, pravděpodobně prochází spolu s rodinou určitým druhem terapie, nácvikem adekvátního jednání a chování atd.

Jak můžete pomoci vy?

Třeba tím, že si na začátku stanovíte jednoduchá a jasná pravidla, která budete při hodině dodržovat. Osobně moc ráda používám termín „laskavá důslednost“. Snažím se nebýt ani příliš direktivní a přísná, ale ani příliš tolerantní. Plán hodiny mám rozdělený na hlavní části, které je třeba dodržet tak, aby byl cíl hodiny splněn a potom doplňkové, od kterých je možné se odchýlit, upravit je, přesunout na další hodinu. Strukturu hodiny také plánuji tak, aby se ne zcela populární činnosti vhodně střídaly s aktivitami oblíbenými.

Vyučovala jsem třeba žáka, který velmi rád luštil křížovky. Na každou hodinu jsem mu tedy připravila nějakou křížovku a bylo jen na něm, jestli ji na konci hodiny budeme luštit spolu anebo si ji, protože jsme všechno nestihli, odnese s sebou domů.

Děti také často reagují jinak v domácím a školním prostředí a zcela odlišně při individuální výuce, kdy mají lektora samy pro sebe. Výhoda individuální výuky je potom nesporná. Osvědčují se mi také rozsahově kratší hodiny.

Setkali jste se již ve výuce s dítětem, které má ODD? Jaké byly vaše zkušenosti, co byste poradili ostatním? Budu ráda, pokud napíšete na: info@anglicky-zapisnik.cz nebo napíšete svůj příspěvek do FB skupiny Jazyková výuka děti se SPU.

Další články

blog
Radka Ketnerová

Dyslexie a výuka cizích jazyků

Jako lektorka angličtiny se specializuji na výuku dětí se specifickými potřebami učení a chování. Mezi moje studenty patří i žáci a studenti s dyslexií. Při

Read More »