Být normální je na hovno – recenze

Knihu Být normální je na hovno s podtitulem „Jak žít a být úpěšný mimo běžné mantinely“ napsal Jonathan Mooney a vydalo nakladatelství Audiolibrix v roce 2020. Autorovi byla v mladším školním věku diagnostikována dyslexie a ADHD. Popisuje zde svoje dětství v rodině s otcem alkoholikem a svůj komplikovaný vztah k němu. Vypráví o matce, která jej po celou dobu podporovala a po stanovení diagnózy pronesla větu, která se stala názvem pro knihu: „Být normální je na hovno.“ Vysvětluje projevy dyslexie a ADHD v učení a chování přímo na vlastním příkladu a ukazuje, jak složitou cestu musel jako dítě a student ujít, aby se s tzv. dys-učením vyrovnal.

Autor sám nevidí svůj úspěch v tom, že by problémy způsobené dyslexií překonal, ale spíše v tom, že v nich začal vidět příležitost. Uvědomil si, jaké specifické výhody mu život s dyslexií a ADHD umožňuje. Upozorňuje tak nejen na negativa, ale zejména na pozitiva, která mu jeho SPU přinášelo a přináší.

V některých kapitolách se zabývá vysvětlením pojmu „normální“ a jeho synonymy jako jsou běžný, přirozený, obvyklý, typický, správný, perfektní a ideální. Tedy výrazy, která v naší každodenní mluvě používáme i my aniž bychom si možná uvědomili jejich hlubší obsah a význam. Sám dochází k názoru, že v běžném životě nelze najít nic, co by odpovídalo normálu. Lidské tělo i lidský mozek jsou naprosto jedinečnými součástmi člověka, které lze jen velmi těžko statisticky postihnout a vymezit.

Kniha popisuje řadu historických událostí, které podmiňují touhu člověka po definici normálnosti. Nachází množství paralel s fyzickou antropologií, eugenikou, psychoanalýzou, upozorňuje na nezákonnost kastrací prováděných v USA. Bez jakýchkoli příkras líčí podmínky školního vzdělávání dětí se speciálním potřebami učení ve Spojených státech.

Knížku doporučuji všem těm, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi se SPU, jako pedagogové nebo jako rodiče. Je vhodná pro všechny, jejichž dítě se nevejde do tabulek nějakým způsobem vymezujících normu. Čtenář zde také dostane celou řadu cenných tipů, jak ke vzdělávacímu procesu přistupovat a jakým postupům se naopak vyvarovat.

Další články

blog
Radka Ketnerová

Dyslexie a výuka cizích jazyků

Jako lektorka angličtiny se specializuji na výuku dětí se specifickými potřebami učení a chování. Mezi moje studenty patří i žáci a studenti s dyslexií. Při

Read More »
blog
Radka Ketnerová

NUDNÁ HODINA, NEBO JE TO JINAK?

Určitě jste se už i vy někdy dozvěděli, že je vámi s pečlivostí připravená hodina nuda, otrava, popř. něco mnohem horšího. Dokonce, i to nejmilejší

Read More »