Efektivní výuka angličtiny

Potřebujete se naučit mluvit, zlepšit gramatiku, doučit dítě angličtinu, připravit na zkoušku?

angličtina k maturitě

Maturita

Individuální (online) kurz angličtiny na přípravu k maturitě – gramatika, slovní zásoba, konverzace a maturitní témata.

angličtina pro seniory

Angličtina pro seniory

Korespondenční/online kurz cestovní angličtiny – 15 základních tematicky zaměřených lekcí.

blog o výuce angličtiny

Blog

Přečtěte si novinky ze světa výuky angličtiny

O mně

Jmenuji se Radka Ketnerová a jsem lektorka angličtiny pro děti a dospělé. Absolvovala jsem Pef a FF ZČU Plzeň, mám státní zkoušku z angličtiny, dále potom také odbornou TKT zkoušku, jsem absolventkou kurzu výuky aj pro děti se speciálními výukovými potřebami, výuky aj  v mateřských školách apod.

Učím děti od 3 let věku, dále potom žáky základních škol, vedu skupinové i individuální kurzy pro maturanty, kterým poskytuji také podporu prostřednictvím vlastního online kurzu.

Mezi moje studenty patří nejen žáci a studenti, kteří jsou v angličtině úspěšní a díky intenzivnímu studiu vyhrávají jazykové soutěže nebo se u mě připravují na složení certifikátu, ale učím i děti, které dostávají ve škole z angličtiny horší známky a rodiče mají zájem o tzv. doučování.

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami si vytvářím vlastní pracovní listy a další materiály.

Ve výuce dospělých kladu důraz na praktické využití jazyka. Zaměřuji se na výuku těch, kteří se domnívají, že nemají na angličtinu talent, cítí, že se v jazyce dlouhodobě nikam neposunují apod. Učím je nejen angličtinu, ale také to, jak se efektivně mohou připravovat sami doma.

Velmi ráda učím v kurzech pro seniory, kde se setkávám se spoustou zajímavých lidí. Patří mezi ně jak studenti, kteří angličtinu ovládají a v podobné věkové skupině si chtějí svoje znalosti oživit a doplnit, tak i senioři, kteří se s angličtinou setkávají poprvé. Mají v zahraničí příbuzné nebo známé, chtějí se domluvit na dovolené, rozumět písničkám nebo je pro ně učení se cizímu jazyku výborný mozkový trénink. Právě pro ně je určený můj online kurz cestovní angličtiny pro seniory.