blog o angličtině

2 maturitní učebnice, které se vyplatí mít doma

Pro přípravu na státní maturitní zkoušku z angličtiny se mi osvědčily tyto dvě učebnice.

První z nich Maturita Activator pochází z nakladatelství Pearson a za tu dobu, co ji používám, mohu říct, že je prostě skvělá. První část je věnována písemné zkoušce, uvádí příklady, zkouškové strategie pro poslech, čtení, gramatiku pod.  Nechybí ani přehledný rozbor písemného projevu a jednotlivých druhů textu, které potom důkladně rozebírá, uvádí příklady a modelové věty. Druhá, tematická část je rozdělená do celkové dvanácti kapitol, zahrnujících jednotlivá ústní maturitní témata. Nechybí užitečné fráze, poslechy a za každou kapitolou student nalezne i velmi povedený anglicko-český slovníček. V poslední, třetí části, je potom gramatika v rozsahu maturitní zkoušky, student zde nalezne, jak vysvětlení klíčových jevů, ale i velké množství cvičení.  Učebnice je celobarevná, obsahuje 2 CD, přepisy nahrávek a klíč k první a poslední části.

Druhá knížka – cvičebnice Maturita v pohodě, kterou bych ráda představila, pochází z nakladatelství Taktik. Obsahuje spoustu užitečných informací  o maturitní zkoušce – délka, hranice úspěšnosti, váha samotného výsledku v celkovém hodnocení atd.  V první části jsou připravena nejen cvičení k jednotlivým částem písemné maturity, ale i 3 kompletní vzorové didaktické testy.

Jednotlivým slohovým útvarům je věnováno téměř 30 stran. Nechybí úlohy a modelové příklady s vypracováním.

Za velmi užitečnou považuji potom kapitolu zaměřenou na ústní část, ve které student nalezne užitečné fráze a vazby, ilustrační rozhovor, vzorový popis obrázku apod. V úvodu každé kapitoly nechybí praktické tipy a rady. V závěru učebnice je potom kompletní přehled gramatiky s několika doplňkovými cvičeními, abecedně řazený anglicko-český slovník a praktický přehled nejfrekventovanějších frázových sloves.

Další články

blog
Radka Ketnerová

Dyslexie a výuka cizích jazyků

Jako lektorka angličtiny se specializuji na výuku dětí se specifickými potřebami učení a chování. Mezi moje studenty patří i žáci a studenti s dyslexií. Při

Read More »
blog
Radka Ketnerová

NUDNÁ HODINA, NEBO JE TO JINAK?

Určitě jste se už i vy někdy dozvěděli, že je vámi s pečlivostí připravená hodina nuda, otrava, popř. něco mnohem horšího. Dokonce, i to nejmilejší

Read More »