Dyslexie a výuka cizích jazyků

Jako lektorka angličtiny se specializuji na výuku dětí se specifickými potřebami učení a chování. Mezi moje studenty patří i žáci a studenti s dyslexií. Při tvorbě pracovních listů, textů a dalších materiálů dodržuji několik základních pravidel, která malým i větším studentům s dyslexií usnadní čtení a osvojování si cizího jazyka. Tato pravidla jsem pro čtenáře shrnula […]