Online výuka dětí s ADHD

Online formou vyučuji svoje studenty více jak tři roky. Vedle dospělých studentů, kteří tak šetří svůj volný čas, vyučuji děti, které bydlí ve vzdálenějších místech a doprava je pro ně komplikovanější. Určitou část mých studentů pak dlouhodobě tvoří děti s ADHD. Přechod na online výuku u dětí s ADHD pro mě byl jednoznačně jednou z největších výzev loňského roku. V následujícím článku bych se s vámi ráda podělila o svoje zkušenosti.

ADHD („Attention Deficit Hyperactivity Disorder“) je definována jako porucha pozornosti s hyperaktivitou. Ve své podstatě však zahrnuje celou řadu projevů, se kterými se rodiče, učitelé, lektoři a další pedagogičtí pracovníci, pravidelně setkávají. Je třeba si uvědomit, že se jedná o geneticky podmíněnou dispozici k neklidnému, roztěkanému, mnohdy nepředvídatelnému chování.

Online výuka je výuka velmi flexibilní, je potřeba umět rychle improvizovat, mít připraveno více variant a aktivit, pokud v průběhu výuky něco selže (zhorší se zvuk, obraz), je potřeba nahradit okamžitě původně plánovou aktivitu něčím jiným. Online výuka se mi jeví také jako mnohem dynamičtější než výuka face-to-face.

Výukový prostor

Důležité je prostředí, ve kterém výuka probíhá. Optimální je, pokud může být dítě v místnosti samo nebo alespoň může mít na uších sluchátka, která vytvoří částečně oddělený svět, do kterého patří jen student a lektor.

 Na stole s počítačem nebo notebookem mají moji malí studenti připravené pouze předem domluvené a ve výukovém plánu uvedené pomůcky (penál, pastelky, předem zaslaný výtvarný materiál). Ideální je nedávat dítěti na stůl žádné tekutiny. Osvědčilo se mít uzavíratelnou láhev položenou na okně nebo jiném přístupném místě v místnosti, kam si dítě může „zaběhnout“ a v krátké přestávce se občerstvit. V průběhu výuky děti nekonzumují žádnou svačinu (neznám horší nehodu, než sladká limonáda vylitá v průběhu lekce do klávesnice PC).

Jednoduchý interiér bez rušivých podnětů je ideální, ale stejně tak je možné s „vyrušením“ pracovat. V jedné z prosincových hodin byl jeden z mých malých studentů natolik nadšen padajícím sněhem, že mu v prvních minutách hodiny oči neustále těkaly směrem k oknu a opakovaně mě na sněhovou nadílku upozorňoval. Pozornost se podařilo odvést zpátky tím, že jsme si začali povídat o tom, jak se řekne anglicky sníh a jaké další výrazy lze ze „snow“ vytvořit.

Nespornou výhodou jednoduchého prostředí je i to, že děti s ADHD někdy komplikovaně udržují pořádek a velké množství na stole rozložených nejrůznějších pomůcek jejich koncentraci ještě zhoršuje.

Plán hodiny

Vytvoření písemného plánu hodiny mi velmi usnadňuje její celkový průběh. Při výuce ho mám vytištěný a položený u pravé ruky, pokud stíhám, zapisuji si do něj pouze heslovité poznámky, protože se snažím udržet neustálý oční kontakt s dítětem. Jednoduchý plán mi umožňuje podávat dítěti také srozumitelné a nezahlcující pokyny a informace. Mohu mluvit klidně a pomalu, protože vím, že na nic nezapomenu a pevně stanovený plán mi také do jisté míry znemožňuje odbíhat od tématu.

Dále mám na stole (a někdy i všude kolem sebe) nachystané všechny pomůcky, které budu potřebovat (plyšáky, obrázkové kartičky, plátěný mikulášský pytlík apod.). Elektronické materiály mám, samozřejmě, připravené a otevřené v jednotlivých oknech v počítači tak, abychom mohli co nejefektivněji přecházet z jedné aktivity na druhou.

S dětmi, zejména s těmi, se kterými výuku teprve zahajujeme, si domlouváme, že pokud se začnou cítit unavené, sdělí mi tuto skutečnost (ideálně anglickou frází „I´m tired“). Sama mám samozřejmě možnost sledovat prostřednictvím monitoru a adekvátně reagovat na vzniklou situaci třeba tím, že aktivitu zkrátím nebo přeruším, zařadím relaxační prvek a pak se k jejímu dokončení zase vrátíme.

Stejně tak pomáhá sdělení typu: „Ještě si ukážeme dva obrázky a pak už si zahrajeme slíbenou hru.“

Slib je potom potřeba dodržet, protože děti s ADHD mají výrazně vyvinutý smysl pro spravedlnost.

Pro děti s ADHD je ideální propojení několika smyslových kanálů naráz. Pouze ústní sdělení často nestačí a je vhodné ho doplnit o další prvek, nejlépe vizuální. Umožníme tak dítěti si rychleji osvojit jazyk. Jsou pro ně vhodné obrázky, fotky, komiksy, aktivity se samolepkami, myšlenkové mapy, různé kartičky, krátké příběhy apod.

Spolupráce s rodiči

Je potřeba si uvědomit, že lektor je pro dítě vzor, je tedy vždy potřeba hledat pozitivní řešení a udržovat komunikaci s rodiči. Rodiče jsou ti, kteří svoje dítě znají nejlépe, často od nich dostanu šikovný tip nebo informaci, která nám pomůže ve výuce.

Zde popisuje naši společnou spolupráci jedna z maminek:

Lektorku angličtiny jsem pro svého syna hledala několik měsíců.
Zpočátku jsem neměla tušení, proč se lektorům nedaří syna zaujmout. Když začal nosit ze školy opakovaně poznámky kvůli zapomínání pomůcek, ukázalo se, že syn má problémy se soustředit na více věcí současně, že ho často zaujme něco úplně jiného, než se po něm chce, a že i při zábavné

činnosti dokáže jedno pozornost odvést drobný podnět v okolí. Ukázalo se, že syn má poruchu pozornosti. Při první komunikaci s Radkou Ketnerovou jsem na tuto skutečnost upozornila a překvapilo mě, že se Radka výzvy nezalekla. Se zájmem se mě vyptávala na synovy zájmy a zvyklosti. Už během první online lekce se jí podařilo syna zaujmout a v následujících hodinách přivedla jejich vzájemnou komunikaci k dokonalosti. Po několika měsících pravidelné výuky angličtiny mohu konstatovat, že syn se v angličtině zlepšil, s lektorkou komunikuje v angličtině, za 30 minut stihnou vystřídat řadu činností, které syna baví a aktivně s Radkou spolupracuje. Na lekce angličtiny se těší, což je přesně to, co jsem si pro něj přála. Máte-li doma školáčka, který se obtížně soustředí, při online výuce odbíhá, nevnímá nebo dělá opičky, vyzkoušejte angličtinu s Radkou – věřím, že budete stejně nadšeni jako my.“ H.

Ukázky aktivit

Na obrázku je znázorněna aktivita mého 8letého studenta, se kterým jsme „vytvářeli“ domeček pro zvířátka, povídali si o tom, jak se které zvířátko jmenuje, kde bude v domečku bydlet a koho má za souseda, kdo bydlí vedle, pod, nad atd.

A na dalším obrázku je aktivita 9leté studentky – na téma „My Christmas tree“. Dítě dostává pokyny typu: „Stick a white/green/red pompom on the Christmas tree“. Where is the yellow pompom? etc.“ V závěru potom dokreslí dárky, svíčky a další potřebné vánoční atributy.

Děti a počítače

K technickým problémům, které s sebou přináší online výuka, je třeba přistupovat s klidem a učit dítě, že je to normální. To, že se dítěti nedaří něco sdílet nebo napsat do chatu, je běžné a je třeba s tím počítat. Někdy pomůže přítomný rodič, někdy se nám podaří problém vyřešit vlastními silami a každý drobný jednotlivý úspěch, je vlastně velké vítězství s mnoha výhodami. Posiluje naši počítačovou gramotnost, učí nás trpělivosti, zvládání nepředvídatelných situací a sbližuje dítě s lektorem i tímto způsobem na dálku. V neposlední řadě mě jako lektora školí v IT dovednostech tak, že jsem potom schopná poradit a pomoci dalším studentům, protože jsem se s některými problémy již setkala předtím.

Když jsem letos na jaře začala poskytovat online výuku i těm dětem, které až do té doby absolvovaly pouze prezenční výuku, maminka jedné mojí studentky mi sdělila, že to dcera zřejmě vůbec nezvládne a hrozně se toho bojí. V jejich základní škole tehdy online výuka synchronního typu neprobíhala, děti pouze dostávaly zadané úkoly emailem. Rodiče navíc nemohli být u naší první online hodiny přítomni. Během tří výukových hodin jsme společně zvládly obsluhu celé platformy. Studentka se postupně naučila využívat plně všechny funkce a myslím, že je na sebe nyní i velmi hrdá.

S dětmi si ráda povídám o tom, co je baví ve škole a doma, jaké mají zájmy a naopak, co je nudí a rády nemají. Všechno to jsou pro mne důležité informace, abych mohla připravit kvalitní strukturovanou hodinu. U dětí s ADHD je třeba výukové strategie často obměňovat, nelze s jistotou říci, že to, co tak báječně fungovalo při poslední hodině, zaznamená úspěch v další. Vyplatí se si vést záznamy o tom, co dítě zaujalo a to po nějaké době zopakovat a zařadit třeba i v modifikované podobě znovu.

Online výuka dětí s ADHD je velmi zajímavá, přináší s sebou pestrou směsici nejrůznějších zážitků, každá hodina je jiná, velmi často poučná nejen pro moje malé studenty, ale i pro mě. Online prostředí navíc nabízí nevyčerpatelnou škálu možností, jak hodinu připravit, s dítětem pracovat a výuku si tak oboustranně užít.

Pokud vás problematika online výuky dětí s ADHD zaujala, můžete mi napsat na: info@anglicky-zapisnik.cz

Pro sdílení zkušeností vás srdečně zvu do skupiny Jazyková výuka dětí se SPU.

Další články

blog
Radka Ketnerová

Dyslexie a výuka cizích jazyků

Jako lektorka angličtiny se specializuji na výuku dětí se specifickými potřebami učení a chování. Mezi moje studenty patří i žáci a studenti s dyslexií. Při

Read More »
blog
Radka Ketnerová

NUDNÁ HODINA, NEBO JE TO JINAK?

Určitě jste se už i vy někdy dozvěděli, že je vámi s pečlivostí připravená hodina nuda, otrava, popř. něco mnohem horšího. Dokonce, i to nejmilejší

Read More »