Maturitní checklist – gramatika

 • Articles (členy)
 • Irregular verbs (nepravidelná slovesa)
 • Present simple x present continuous
 • Past simple x past continuous
 • Future tenses
 • Present perfect simple and continuous
 • Past perfect
 • Modal verbs
 • Linking words
 • Time and place prepositions
 • Passive voice
 • So x such
 • So/neither
 • Question tags
 • Conditionals 1, 2, 3
 • Phrasal verbs
 • Used to
 • There is/There are
 • Countable and Uncountable Nouns
 • Indefinite pronouns
 • Possesives
 • Adjectives
 • Relative Clauses
 • Verb Patterns

Další články

blog
Radka Ketnerová

Dyslexie a výuka cizích jazyků

Jako lektorka angličtiny se specializuji na výuku dětí se specifickými potřebami učení a chování. Mezi moje studenty patří i žáci a studenti s dyslexií. Při

Read More »
blog
Radka Ketnerová

NUDNÁ HODINA, NEBO JE TO JINAK?

Určitě jste se už i vy někdy dozvěděli, že je vámi s pečlivostí připravená hodina nuda, otrava, popř. něco mnohem horšího. Dokonce, i to nejmilejší

Read More »